Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

 

Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale-, regionale- og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere og musikkterapeuter.
Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt 34 fagstillinger og 4 merkantile. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjons-liaison virksomhet. Avdelingen har også nasjonalt utrednings- og behandlingsansvar for pasienter under 18 år som henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK). Vi har i tillegg undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå ledig en 100 % fast stilling som overlege. Stillingen er ledig fra 1.3.2022 og er knyttet opp mot Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, barn og unge (NBTK barn og unge), som er organisert under S-BUP på Barne- og ungdomsklinikken, OUS Rikshospitalet.  

Det er ønskelig med barne- og ungdomspsykiatrisk erfaring som inkluderer erfaring med diagnostikk og differensialdiagnostikk ift. utviklingsforstyrrelser, alvorlige barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, personlighetsproblematikk og familieproblematikk. Stillingen omfatter utredning, behandling og oppfølging av barn og unge henvist NBTK, samt deres foreldre og nettverk. Det er derfor ønskelig med interesse for å arbeide med denne gruppen.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.
 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk utredning, diagnostikk og differensialdiagnostikk av barn/unge opp til 18 år henvist til NBTK 
 • Tverrfaglig arbeid i team
 • Forskning, fagutvikling og undervisning internt i OUS og eksternt
 • Utadrettet virksomhet og fagformidling; henvisende instans, lokalt hjelpeapparat, nettverk, pasientorganisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Søker må være overlege i barne- og ungdomspsykiatri. Erfaren LIS som har kommet langt i spesialisering kan også søke. 
 • Evne til teamarbeid og samarbeid
 • Behersker skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig
 • Bred klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri inkl. differensialdiagnostisk utredning. Ønskelig med undervisningskompetanse og forskningserfaring. 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner, formidlingsevne og evne/erfaring med tverrfaglig tenkning/arbeid  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring,
  samt fritid/ulykkesforsikring.


 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Trond H. Diseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 23074940
Navn: Anne Wæhre
Tittel: Overlege/leder NBTK
Telefon: 23074940
E-post: uxwhra@ous-hf.no
Arbeidssted
BAR ABU Barne- og ungdomspsykiatri
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen