Kort om arbeidsgiver

Vi vil bringe psykisk helsevern og avhengighetsbehandling et skritt videre – og nå ønsker vi deg med på laget!

Klinikk for psykisk helse og rus er en av landets største. Hos oss får du derfor svært gode muligheter for utvikling av bred kompetanse
innenfor psykiatrifeltet. Klinikken består av Blakstad sykehus, Drammen DPS, Kongsberg
DPS, Bærum DPS, Asker DPS, Ringerike DPS, Avdeling for rus og avhengighet,
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Det er nå ledige faste stilinger som lege i spesialisering i klinikken med første tjenestested ved Drammen DPS, Ringerike DPS eller Kongsberg
DPS. Oppgi i søknaden hvilken av disse avdelingene du ønsker å ha tjeneste ved.

Klinikk for psykisk helse og rus kan tilby deg å gjennomføre hele
utdanningsløpet ditt i klinikken vår over en femårs-periode. Du blir ansatt på
klinikknivå mens du arbeider ved valgte avdelinger hos oss. Vi har en
rotasjonsordning som gjør at du får all nødvendig tjeneste for spesialiteten
samlet under ett arbeidsforhold. Akuttjeneste får du ved Blakstad sykehus.

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-psykiatri. Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i spesialiteten.  

Oppstart vil være etter avtale, men kandidater som er ferdige med LIS1 28.februar 2022 oppfordres også til å søke. Riktige kandidater ansettes fortløpende, og ved tilsetting av interne søkere kan det bli ledige vikariater. Alle søkere må søke elektronisk.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan. 

 Som medarbeider er du klinikkens viktigste ressurs. Vi legger derfor stor vekt på å spille hverandre gode, vise åpenhet og møte
hverandre som unike og ansvarlige kollegaer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser med veiledning fra overlege
 • Ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege 
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme gode pasientforløp
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger     
 • Bidra i undervisning for leger, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere  
 • Deltakelse i gjeldende vaktordning

Personlige egenskaper

 • Gjennomføring av hele utdanningsløpet innenfor klinikken vår
 • Rotasjon mellom avdelingene ifølge utdanningsplan
 • Ukentlig klinisk veiledning og psykoterapiveiledning
 • Fordypningstid 4 timer per uke
 • Internundervisning 2 timer per uke med landets fremste fagfolk innen sitt felt
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø med en tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland          

Vi tilbyr

 • Har norsk autorisasjon som lege 
 • Har solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig  
 • Har fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste.
 • Evner å arbeide både tverrfaglig og selvstendig
 • Er reflektert med gode medisinske fagkunnskaper
 • Er strukturert, fleksibel og engasjert
 • Er interessert i å være med i utvikling av psykiatrifaget
 • Vil bidra i arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet
 • Er en god lagspiller som vil bidra i vårt gode arbeidsmiljø 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Marthe Trapnes Johnsrud
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 47287882
Navn: Carsten Bjerke
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 90631070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken
Grønland 32 B
3045 Drammen