Halden kommune arbeider målrettet med å levere kvalitetstjenester til alle tjenestemottakerne i kommunen i samsvar med endrede krav og sentrale føringer. Sykehjemslegetjenesten består av et legeteam på 5 årsverk - en sykehjemoverlege i 100 % fast stilling og 4 sykehjemsleger i 100 % faste stillinger.
 
Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter, og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med tilsammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning. Halden Helsehus har kommunale akutt døgnplasser (KAD/intermediær), korttidsplasser/USK, lindrende enhet, langtidsplasser og rehabiliteringsplasser med tilsammen 45 (+ 4 KAD) plasser.
 
Halden helsehus er i omstilling for å videreutvikle kommunens helsehus, og i 2020 startet en stor ombygging og rehabilitering av bygget. Det nye helsehuset er planlagt ferdigstilt med innflytting planlagt ila høsten 2022. Alle tjenestene på helsehuset har flyttet nå til Karrestad omsorgssenter.
 
En av våre sykehjemsleger slutter og vi har derfor en ledig 100% stilling som sykehjemslege
Sykehjemslegen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Primæransvarsområde og arbeidsplass er lagt til Helsehuset, men en annen arbeidsfordeling kan avtales nærmere med leder og legene i teamet utfra den tilsatte legens kompetanse, interesseområder og behovet i organisasjonen.
 
Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning for KAD og korttidsplassene ved Halden Helsehus.
 
Vi søker etter en dyktig og interessert lege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten vår i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid. Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Søkere med annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha gjennomført norsk turnustjeneste, ha norsk autorisasjon og ha gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 
Vi tilbyr
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse
  • Et godt, faglig kollegium
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale
 
 
Generelle betingelser
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: enhetsleder
Telefon: 90213596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Navn: Iwona Vegstein
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 404 11 874
E-post: iwona.vegstein@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN
Søk på stillingen