• Listelengde: 1250
  • Journal system: System X
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
100% vikariat ved Holmlia legesenter i Oslo fra 1 mars 2022 til 1 oktober 2022. Mulig med tidligere oppstart hvis ønskelig . Listelengde 1250 pasienter .Veldrevet legekontor med 3 leger og 2 erfarne sekretærer. Godt utstyrt lab , EKG, spirometri og 24 timersblodtrykksmåling. Ingen kommunale oppgaver medfølger stillingen. Muligheter for legevakter ved Oslo legevakt . Gode inntjeningsmuligheter og gode økonomiske betingelser .
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Marianne Asak Rødal
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 46662106
E-post: marianne_rodal@hotmail.com
Arbeidssted
Holmlia legesenter
Asperudveien 67
1255 OSLO