Kort om arbeidsgiver
Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn
En av våre leger går av med pensjon i mai 2022. Snåsa Kommune søker lege, 100 % fast i allmennpraksis med oppstart 01.06.22 eller så snart som mulig etter det tidspunktet.
Stillingen er lokalisert ved Snåsa Legekontor. Ved legekontoret er det 3,0 årsverk (inkl. denne) for fastlege og en turnuslege. Snåsa Legekontor eies og drives av Snåsa Kommune med hjelpepersonell, sykepleiere og helsesekretær, ansatt og lønnet av kommunen. Kommunen driver tjenesten og motsvarer størrelse av basistilskudd/per capita-tilskudd.
 
Snåsa Legekontor ble totalrenovert, påbygd og ombygd og sto ferdig med nyoppussede kontorer ca. 01.01.13.
 
Hjemmelen drives p.t. som privatpraksis med kommunal driftsavtale med listeansvar etter avtale. Listelengden for hjemmelen er på 700 pasienter. Det er til hjemmelen knyttet offentlige legearbeid som helsestasjonslege. Dersom det er ønskelig kan det forhandles med kommunen om fastlønnsavtale, eller fastlønn med insentiv.
 
Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å starte spesialisering i allmennmedisin. For lege som ønsker å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin vil kommunen legge forholdene til rette slik at utdanning kan skje på en hensiktsmessig måte. Utgifter til spesialisering i allmennmedisin skal fortrinnsvis søkes dekket av fond ifht sentral avtale (statsavtalen)
Snåsa Kommune har avtale med Steinkjer Legevakt om interkommunal legevakt på kveld, natt og helg med obligatorisk deltagelse i vaktordningen. Vaktordningen er ca. 18 delt og utgjør ca. tre 12 timers vakter pr. mnd. Legevaktsamarbeidet er lokalisert på Steinkjer legevakt som er ca. 6 mil sørover. Daglegevakt i Snåsa er mellom 08-15.30 på hverdager og dekkes mellom kommunens leger.
 
Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon og det vektlegges faglig kompetanse, erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
Gode norskkunnskaper forutsettes.
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten.
 
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Søknad sendes på elektronisk skjema, se ledige stillinger på vår hjemmeside: www.snasa.kommune.no  Der finnes også utlysningsteksten på sørsamisk.

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.
Søknadsfrist 01.04.22.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Snåsa kommune
Snåsa Legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Tølløv Kjøbli
Tittel: Ass.kommuneoverlege / fastlege
Telefon: 74138350 / 90799113
E-post: magnus.tollov.kjobli@snasa.kommune.no
Navn: Ragnhild Moum Agle
Tittel: Enhetsleder Familiesentralen
Telefon: 74138305/99583727
E-post: ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Arbeidssted
Familiesentralen
Stallbakksvingen 2
7760 SNÅSA
Søk på stillingen