Kort om arbeidsgiver

MOBA består av fire kliniske seksjoner: akuttmottak, skadepoliklinikk, OBA og diagnostisk senter.

OBA er en korttidspost med 24 sengeplasser, fortrinnsvis for pasienter med forventet behov for 1-2 døgns innleggelse. Pasientpopulasjonen er bredt sammensatt, og sengeposten har tett samarbeid med andre spesialavdelinger, inkludert ruskonsulenter og Klinikk psykisk helsevern voksne.

Fra mars 2022 er det planlagt en pilot "Tverrfaglig OBA - TOBA" med 6 sengeplasser forbeholdt pasienter med sammensatte problemstillinger innen rusmedisin, psykiatri og somatikk samtidig med adferd som utfordrer ordinær tilnærming til utredning og behandling. Her etableres et tett samarbeid mellom de nevnte fag med mange yrkesgrupper involvert. 

OBA har et godt faglig samarbeid med medisinsk og kardiologisk avdeling, med bl.a. felles internundervisning. 

MOBA har p.t. 4 spesialister i akutt- og mottaksmedisin (AMM), og har etablert et utdanningsløp for LIS i akutt- og mottaksmedisin, som bl.a. er tilknyttet korttidspost OBA. Det pågår et spennende arbeid med utvikling av AMM-rollen og videreutvikling av korttidskonseptet med fokus rettet mot Nye SUS som etter planen skal åpnes i 2024. 

Vi søker en overlege med bred indremedisinsk kompetanse, og som trives med utredning, diagnostikk og behandling kombinert med rask gjennomstrømming av pasienter. Ved interne ansettelser kan det åpne seg mulighet for vikariat. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i OBA og Diagnostisk senter
 • Pasientoppfølging
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Tett samhandling med andre fag og profesjoner
 • Inngå i avdelingens vaktordning
 • Prosedyreutvikling og forbedringsarbeid  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin, akutt- og mottaksmedisin, infeksjonsmedisin, allmennmedisin eller annen relevant breddespesialitet
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kliniske ferdigheter og beslutningsevne
 • Veiledningskompetanse vektlegges
 • Forskningskompetanse vektlegges
 • Forbedringsutdanning vektlegges
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert
 • Nytenkende og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn og arbeidsbetingelser i hht gjeldende overenskomst
 • Spennende og variert arbeid
 • Samarbeid med mange fagmiljø
 • Gode velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Katrine Bergland
Tittel: Seksjonsoverlege OBA
Telefon: 915 95 103
E-post: anne.katrine.bergland@sus.no
Navn: Anita Lyngøy
Tittel: Avdelingssjef MOBA
Telefon: 90182738
E-post: aily@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken / MOBA, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen