Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF

Klinikken består av følgende avdelinger:

 • Allmenn døgn
 • Krise korttid døgn (Rusakutt)
 • Poliklinikk og LAR
 • Kompetansesenteret rus Midt-Norge

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen.

Klinikken utlyser fast stilling som overlege, rus- og avhengighetsmedisin.

Stillingen er 100%. Av driftsmessige hensyn ved klinikken, kan ikke stillingen deles opp og kombineres med annen aktivitet de to første årene. Den må tiltredes i sin helhet i perioden frem til og med 2023..

Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som består av 9 legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt og noe noe tilstedevakt på helg.

Mangfold ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 

Medarbeiderne ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal representere hele Norges befolkning, og vil ha ansatte med forskjellige alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Undervisning og veiledning.
 • Utviklingsarbeid, både internt og samarbeid med andre klinikken og avdelinger i St. Olavs hospital HF. 

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin.
 • Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin (eller nesten ferdig spesialist).
 • Interesse for fagfeltet og fagutvikling.
 • Evne og lyst til å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Klinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene/seksjonene i klinikken.
 • Et kompetent og engasjert tverrfaglig miljø.
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste om kurs- og kompetanseutvikling.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst. 
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Unni Korshavn
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97734704
E-post: unni.korshavn@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen