Kort om arbeidsgiver
Veldrevet fastlegepraksis ved Sentrum legesenter er ledig fra 1. juni 2022, tidligere overtakelse kan avtales.

Ved inngått avtale om overtakelse av fastlegehjemmel, vil ny lege motta et tilskudd fra Elverum kommune til bruk i oppstartsfase
eller som kompetanseheving i praksisen.

Praksisen som er ledig er veldrevet, ryddig, stabil liste på ca 1200 pasienter og har vært drevet av  samme lege siden 1980.  Senteret holder til i lyse, moderne lokaler i sentrum av Elverum og har utsikt til Glomma. Senteret er velutstyrt, og benytter System-X journalsystem og pasientsky.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege. 
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværs vikariater.
 • Daglegevakt for pasienter som ikke har fastlege i Elverum kommune, vil inntil videre være en del av fastlegenes arbeid etter oppsatt vaktliste
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum. Per nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning  (LIS1). 
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper. 
 • God kunnskap om norsk helselovgivning
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet som fastlege, og drift av privat legesenter vektlegges.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert. 
 • Ønske om å utvikle legesenter sammen med kollegaene
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305
  og ASA 4301).
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
 • Legesenteret har en driftsavtale som AS,  og ny fastlege må bli med på driftsmodellen og inngå samarbeidsavtale med de andre legene
 • Den nye legen vil ellers være selvstendig næringsdrivende i sin hjemmel.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rune Gundersen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 918 08 525
E-post: rune.gundersen@gmail.com
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 993 56 680
Arbeidssted
Elvarheimgata 10C
2408 ELVERUM
Søk på stillingen