DoktorBarnegod søker 100 % vikar for barnelegespesialist i forbindelse med sykdom. Det er organsiert som en helprivat solopraksis, med kiroprakor og osteopater. Ekstern logoped og kjeveortoped samarbeider tett tverrfaglig med ansvarlig lege ved klinikken for å bedre barns spise- og ernæringsvasker, ammevansker og ernæringsstatus. Se detaljer på våre nettsider: DoktorBarnegod.no. Praksisen krever engasjement og interesse for et spennende og nytt tverrfaglig fagområde innen pediatrien, som er utrolig interessant og givende med høy mulighet for suksess i forhold til dagligdagse plager og bekymringer rundt babyer og barn.

Praksisen ligger på Høvik og har lyse, romslige og trivelige lokaler, ingen laboratorie (vi sender barn til lokal barneavdeling eller Furst for blodprøvetagning), en erfaren og meget dyktig pasientkoordinator/sekretær som hjelpepersonell 100 % stilling, solo-lege-praksis med kiropraktorer og osteopater selvstendig tilknyttet men i tett samarbeid med barnelege).

En svært moderne og godt tilrettelagt klinikk mht til automatisering mht til journal- og dokumentasjonssystemer, IT-tjenester og tilkoblet helsenett. Pasienter og lege har direkte tilgang til sine egen journaler via vårt egetutviklet journalsystem: Kartleggingsassistenten: se https://doktorbarnegod.gordium.no/

Lege/spesialist ved klinikken er tilkyttet klinikken som selvstendig næringsdrivende, praksisen er en helprivat barnlege praksis uten driftstilskudd.

Vikariatets stillingsprosent: ca 80% kurativ virksomhet og varighet : opptil 3-6 mndr. Med spesiell egnethet vil videre mulighet for å starte/kontinuere egen klinisk selvstendig praksis ved klinikken være ønskelig/mulig

Krav til søker: barnelegespesialist med interesse for fagområdet, erfaren allmennlege med interesse for barn og spisevansker, ammevansker o.l. Lege i spesielisering i pediatri med engasjement og interesse for fagområdet.

CV og søknad kan sendes til:
annette@doktorbarnegod.no

Ved spørsmål kan du også ta kontakt på telefon 923 26 923
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Annette Resch
Tittel: Barnelege
Telefon: 923 26 923
E-post: annette@doktorbarnegod.no
Arbeidssted
Doktorbarnegod
O.H. Bangsvei 51
1363 HØVIK