Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som liker å arbeide med akutte problemstillinger i primærhelsetjenesten, samtidig som du er opptatt av å se helheten i den enkelte pasientens behov? Da ønsker vi deg som kollega på KAD Aker!

KAD Aker er godkjent utdanningsinstitusjon for allmennleger, og i forbindelse med at flere av våre ALIS nå skal ha utdanningspermisjon, blir det ledige vikariater:
Allmennlege i spesialisering, 100%, vikariat
2 stk årsvikariat stilling med tiltredelse fra 15.01.2022 og 01.03.2022
2 stk 6 mnd vikariat med tiltredelse fra 01.03.2022

For stillingen med tiltredelse januar blir rekruttering og tilsetting gjennomført fortløpende.

Heltidsstilling med turnusarbeid innebærer for full stilling regulert arbeidstid 35,5 timer/ uke. 
Alle stillingene innebærer klinisk arbeid på Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) i turnus som også innebærer vakter på Aker legevakts ambulansemottak.

KAD Aker er Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet med 72 senger.
Vi er lokalisert på Aker Sykehus og samarbeider med OUS om laboratorie- og røntgentjenester som muliggjør rask utredning. Vi samarbeider også med spesialisthelsetjenesten, fastleger og bydel med mål om å tilby et helhetlig og sømløst pasientforløp for innbyggere i Oslo.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk, og vi har flere spesialister i allmennmedisin. For leger i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning, og tilrettelegging for å gjennomføre kurs som ledd i spesialiseringen. 

Legevakt Akers ambulansemottak tar til vanlig imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året.

Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid i turnus.
Deltakelse i kvalitetsforbedring og internundervisning.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege. 
Gjennomført LIS1
Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD/ andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Det stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått».
Refusjonsrett fra HELFO

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges:
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Variert klinisk arbeid i Oslos akutte helsetjeneste i førstelinjen.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Godkjenning som institusjonstjeneste for spesialisering i allmennmedisin (ny ordning).
Veiledning ihht spesialisering i allmennmedisin.
Regulert arbeidstid 35.5 timer/ uke.
Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO