Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har ledig fastlegehjemmel ved Sandnes klinikken. Listelengde 1050 personer. CGM Allmenn programvare.  Sandnes klinikken er et veldrevet legesenter med dyktige medhjelpere. Per i dag er legen i stillingen ansatt i kommunen. Vi er fleksible for eventuell overgang fra kommunal ansettelse til næringsdrift ved spesialisering hvis det passer for begge parter.  Stillingen er ledig fra 15.03.2022.

Mer info om hjemmelen ved Sandnes klinikken ved daglig leder/ fastlege Madeleine Müller-Hubrich 51 68 54 06 eller kommuneoverlege Røstvig tlf 51 33 74 55.

Kommunen vil bidra med å søke ALIS næring, økonomisk støtte til spesialisering og kurs. Dersom det er aktuelt med næringsdrift kan kommunen gi investeringstilskudd på kr 200 000, og tilby gjenkjøpsgaranti, med øvre grense oppad til 800 000 kroner, hvor kommunen garanterer for inntil 95% av kjøpesummen. Investeringstilskudd og gjenkjøpsgaranti gjelder kun ved næringsdrift. Kommunen tilbyr gode ordninger for veiledning og supervisjon i LIS3 løp. 

Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis.
Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned. Kommunalt ansatte legevaktsleger dekker mange av nattevaktene.

Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune.
Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig.
Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
ALIS næring: Inntil kr 300 000 årlig som økonomisk støtte til spesialisering og kurs.
Kommunen tilbyr gode ordninger for veiledning og supervisjon i LIS3 løp.
Ved næringsdrift:
Investeringstilskudd på kr 200 000
Gjenkjøpsgaranti, med øvre grense oppad til 800 000 kroner, hvor kommunen garanterer for inntil 95% av kjøpesummen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes klinikken
Solaveien 88
4316 SANDNES
Søk på stillingen