Kort om arbeidsgiver
Søknad
Me krev
 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God munnleg og skriftleg kunnskap i norsk
 • Politiattest
 • Du bør vera spesialist i allmennmedisin, eller i spesialisering

Me kan tilby
 • Ei helseavdeling med eit godt utstyrt kontor med m.a. ultralydapparat, EKG, 24t BT, spirometro og laboratorie
 • Ambulanse som er stasjonert i bygda
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Daglegevakt vert fordelt mellom legane på kontoret
 • Ei velfungerande interkommunal legevaktordning på Voss på kveld/natt/helg, 2-3 vakter i månaden.
 • Løn etter avtale, og hjelp til å skaffa husvære ved behov

Informasjon om stillinga
For meir informasjon, ta kontakt med kommuneoverlege Rita Høvset
Tlf: 53 67 35 50 eller 413 50 556

Informasjon om Eidfjord kommune finn du på våre nettsider www.eidfjord.kommune.no og Velkomen til Eidfjord 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidfjord kommune
Kontaktperson
Navn: Rita Høvset
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41350556
E-post: rita.hovset@eidfjord.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Arkivsak: 21/1129
Arbeidssted
Simadalsvegen 1
5783 EIDFJORD