Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik er lokalsykehus for drøyt 100 000 mennesker og dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin.

Det er områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi og stråleterapi. Det er fylkesansvar for endokrinologi. Det er faste grenspesialister i alle de indremedisinske fagområdene. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin. 

Avdelingen har totalt 72 senger fordelt på 3 sengeposter. Det er i tillegg 10 senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning, og disponible senger på pasienthotellet.  

Ved avdelingen er det ledige stillinger for:

LEGER I SPESIALISERING 2/3 - 100% vikariat med 6 til 12 måneders varighet.

Ledig fra 01.12.2021 og 01.03.2022  

Det kan bli aktuelt med ytterligere tilsettinger fra samme søkermasse dersom flere LIS-stillinger blir ledige innen søknadsfristens utløp.  

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

  • Må trives i et hektisk arbeidsmiljø og ha gode evner til å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
  • Mulighet for grentjeneste innenfor flere av de indremedisinske spesialitetene  

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: 95244095
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik