Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har ledig næringsdrevet fastlegehjemmel ved Ganddal legesenter, fastlege Bjordal pensjonerer seg. Hjemmelen har en stabil pasientliste med listetak på 1000. Webmed epj.  Ganddal legesenter er et veldrevet legesenter med godt omdømme og dyktige medhjelpere. Gunstige felleskostnader.

Kommunen vil bidra med å søke ALIS næring, som betyr økonomisk støtte til spesialisering og kurs. Kommunen kan gi et investeringstilskudd på kr 200 000. Sandnes kommune har vedtatt en gjenkjøpsgaranti, med øvre grense oppad til 800 000 kroner, hvor kommunen garanterer for inntil 95% av kjøpesummen. Kommunen tilbyr gode ordninger for veiledning og supervisjon i LIS3 løp.

Mer info om hjemmelen ved Ganddal legesenter ved daglig leder/ fastlege Bjordal 90115087 eller kommuneoverlege Røstvig 51 33 74 55 .

Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
Kommunalt ansatte legevaktsleger dekker mange av nattevaktene.
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune.
Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig.
Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
ALIS næring: Inntil kr 300 000 årlig som økonomisk støtte til spesialisering og kurs.
Investeringstilskudd på kr 200 000
Gjenkjøpsgaranti, med øvre grense oppad til 800 000 kroner, hvor kommunen garanterer for inntil 95% av kjøpesummen
Kommunen tilbyr gode ordninger for veiledning og supervisjon i LIS3 løp.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Ganddal legesenter
Olabakken 5
4322 SANDNES
Søk på stillingen