Kort om arbeidsgiver
Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern.
Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i ett Senter for psykisk helse og rus, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Nå søker vi engasjerte spesialister i psykiatri som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Stillingene er organisert i avdeling for poliklinikk i Senter for psykisk helse og rus. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Bydelene våre er dynamiske og sammensatte, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Avdeling poliklinikk består av 5 seksjoner per i dag, men har som mål å ha 11 seksjoner på sikt - 8 allmennpoliklinikker, 1 seksjon for gruppebehandling og 1 seksjon for helse og arbeid. Hver seksjon får en egen seksjonsleder og lederspennet i poliklinikkene reduseres, mens antall klinikere oppjusteres.

Poliklinikkene i avdeling poliklinikk er per i dag lokalisert på sykehusområdet vårt i Lovisenberggata 21, og på Tøyen i Hagegata 32. Sykehuset har en plan om samlokalisering på campus i løpet av de neste årene.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Når poliklinikkene flyttes til sykehusområdet, vil sykehusets psykiatriske og somatiske virksomhet bli samlet på samme område - noe som gir oversiktlige forhold og godt samarbeid og samhandling mellom ulike fag og samarbeidspartnere.

Du skaper tillit og gode relasjoner, er opptatt av å levere pasientbehandling av høy kvalitet og har et sterkt fokus på pasientsikkerhet. Du må kunne veilede og motivere andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning. Du må like å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til både nyttig og god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis. I tillegg bør du ha god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne. 

Vi søker deg som ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle senteret og det faglige tilbudet videre. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Du vil få jobbe i samspill med erfarne og dyktige kollegaer i et støttende og inkluderende arbeidsmiljø. Vi liker å ha det gøy på jobb!

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger, og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Frøshaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 951 51 819
Navn: Hallvard Fanebust
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 924 21 770
Søknad
Søknad merkes: 2021-266
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0456 OSLO