Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 2 x 100 % st. vikariat for lege i spesialisering. Vikariat med 1 års varighet og med mulighet for forlengelse.

Spesialitet: radiologi.

Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi.

Tiltredelse etter avtale.

Radiologisk avdeling har to Definition Flash (dual Source) CT maskiner, to MR maskiner - en 1,5T Sola og en 3T Skyra.
Vi har karsenter med angio/intervensjonsutstyr og utfører også mange ikke-vaskulære intervensjoner, samt Brystdiagnostisk Senter på Agder med tomosyntese og vakumbiopsi.

Radiologisk avdeling utfører ultralydundersøkelser, inkl. UL med kontrast. I tillegg har vi konvensjonelle røntgen, og gjennomlysningslaboratorier, samt Nukleærmedisinsk enhet med bla. Spect-CT, gammakamera og CT-undersøkelser med mobil PET/CT-buss. Avdelingen er heldigitalisert med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.

Radiologisk avdeling er en sentral avdeling i Sørlandet sykehus og avdelingen er i stor utvikling.

Vi har for tiden 11 leger i spesialisering, hvorav 1 LIS-stilling er tilknyttet Nukleærmedisinsk enhet. Vi jobber subspesialisert og har et dekkende 9 delt forvakt sjikt med 24/7 beredskap av leger i spesialisering. 

Sykehuset dekker nærmest alle spesialiteter og har bl.a. et stort onkologisk senter med stråleenhet, karkirurgisk senter, en aktiv nevrologisk avdeling, samt gastroenterologisk og urologisk seksjon.

Vi har høye mål for vår drift og de tjenester vi tilbyr våre pasienter. 
SSHF har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
  • Delta i avdelingens rotasjonsordning
Kvalifikasjoner
  • Det er krav om gjennomført turnustjeneste til stillingene
Personlige egenskaper
  • Vi ønsker positive og engasjerte personer med stort faglig fokus
  • Du må ha gode samarbeidsevner, samt vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Vi har behov for deg som liker å gå vakter og som er fleksibel
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
  • Spennende og varierte radiologiske arbeidsoppgaver i et ambisiøst fagmiljø
  • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske miljøer
  • Hyggelige kollegaer og fokus på godt arbeidsmiljø
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Birger Breivik
Tittel: Medisinsk ansvarlig
Telefon: 38 03 84 52
Navn: Heidi Kollstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 489 99 309
Navn: Merete Holmesland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 959 63 518
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100, Bygg 1
4615 KRISTIANSAND S