Kort om arbeidsgiver

Nyetablert avdeling for polikliniske tjenester innen TSB og psykosefeltet, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF
Ved klinikk for psykisk helse og rus (KPR) i Sykehuset Telemark har vi ledig stillinger for overleger innenfor fagfeltet psykose i nyopprettet avdeling for poliklinisk behandling for TSB, psykose og sammensatte lidelser.  Det er en stilling knyttet til psykose med oppmøtested Skien og en med oppmøtested Bamble.

Bli med på laget når vi nå skal videreutvikle tjenesten til pasientgrupper innenfor psykose, TSB og sammensatte lidelser. Den nye avdelingen blir stor nok til at vi kan bygge opp spesialiserte behandlingstilbud og nær nok til å utøve gode distriktsnære tjenester.

Vi ønsker å fokusere enda mer på kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling for pasientene. 
Fra en desentralisert modell ønsker vi nå å skape et større fagfelleskap som sikrer faglig utvikling, mulighet for forskning, og videreutvikle spissede spesialiserte tilbud.

Vi søker spesialister som vil være med å skape pasientens helsetjeneste og drive avdelingen sammen med kolleger fra egen og andre yrkesgrupper.

 Avdelingen vil være fylkesdekkende slik at medarbeidere hos oss vil kunne få mulighet til å arbeide på tvers av hele fylket fra Kragerø i sør til Gaustatoppen i nord. Vi skal bygge en sentral poliklinikk med distriktsnær utøvelse av tjenestetilbudet. Du vil få stor fleksibilitet med variasjon av fast kontortid, aktivt ambulant aktivitet, men også benytte digitale løsninger til det beste for pasientene.

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive pasientbehandling av høy faglig kvalitet
 • Bidra til utviklingen av en faglig sterk avdeling for en pasientgruppe med alvorlig og sammensatt problematikk  
 • Sørge for godt samarbeid innad i foretaket (inkl somatiske avdelinger)
 • Sørge for god samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til godt samspill med brukerne og deres organisasjoner
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper
 • Bidra til tverrfaglig samhandling for god pasientbehandling

Kvalifikasjoner

 • spesialist i psykiatri

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Trives med varierte dager med både fast kontortid og aktivt utadrettet arbeid
 • Har høyt faglig engasjement for pasienter til målgruppen 

Vi tilbyr

 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid
 • Et aktivt fagmiljø
 • Mulighet for fagutvikling og forskning 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Meget gode pensjonsordninger, se www.KLP.no

Telemark som bo- og arbeidsregion tilbyr:

 • God barnehagedekning
 • Skoletilbud fra barneskole til høyskole
 • Moderate boligpriser
 • Levende byområder med et aktivt kulturliv
 • Mulighet for å bo landlig uten lang reisevei til arbeid
 • Unike turmuligheter med fantastisk skjærgård og kort vei til høyfjellet (Telemark turistforening) 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Kaia Kvammen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90662444
Navn: Gina Hosøy Thorbjørnsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90959175
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for polikliniske tjenester,  seksjon for psykose
Ulefossveien 55
3710 Skien