Kort om arbeidsgiver
Ved Viken senter jobber vi i team for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Her får du en vakker arbeidsplass med en unik atmosfære, og gode muligheter for medvirkning og utvikling.
Arbeidsdagene dine vil bestå av gruppebehandling og individualsamataler. Du vil arbeide i tverrfaglige team der dere samarbeider tett om behandlingen.

Hvordan ser arbeidsdagen ut?
Arbeidsdagen din vil blant annet bestå av gruppesamtaler og individuelle samtaler med pasientene hos oss. 
Du skal også stå for veiledning og opplæring innad i klinikkheten, for medarbeidere og studenter.
Du vil jobbe med å planlegge behandlingsmøter og bistå i arbeidet ved inntak av pasienter.
I tillegg vil du inngå i en egen vaktordning tilknyttet legespesialist og LIS.

Hvem leter vi etter?
Vi ser etter deg som vil arbeide med hele mennesket i fokus, og som ser viktigheten av tverrfaglig tilnærming.
Det er ønskelig med god kompetanse innen behandling av traumelidelser.
Vi vil gjerne møte deg som er selvgående, og samtidig et drivende teammedlem. 
Det er viktig for oss at du vil bidra til faglig utvikling gjennom å dele din kunnskap. Personlig egnethet vektlegges.

Hos oss får du
Vi har et tett samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene, og vi jobber hele tiden for å kunne gi et helhetlig tilbud til pasientene våre.
Du får en unik mulighet til å være involvert på ulike plan, og du vil få spennende faglige utfordringer.

Samtidig vil du få:
  • En fremtidsrettet og vital kompetanseorganisasjon
  • Gode betingelser
  • Fast overlegestilling
Les mer om Viken senter og tilbudet hos oss her.

Lurer du på noe?
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til personalleder Gro Eggenheim på tlf 952 12 478, eller klinikkleder Grete Furu på tlf 951 22 361. Søknad, CV og minst 2 referanser sendes elektronisk fra "søk på jobben" på denne siden.

Dette er Viken senter
Viken senter ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Indre Troms, med nærhet til byene Tromsø og Narvik, og med rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Viken senter er en landsdekkende diakonal stiftelse og består av Klinikken og
Forebygging og utvikling. Klinikken er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern med avtale med Helse Nord RHF.
Behandlingen retter seg mot ulike dimensjoner; det psykiske, fysiske, eksistensielle/åndelige og det sosiale.
Gjennom tverrfaglige team jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordinger. Klinikken har døgnbehandlingsplasser for voksne og for familier. Vi har 60 engasjerte og kompetente medarbeidere.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Viken senter
Kontaktpersoner
Navn: Gro Eggenheim
Tittel: Personalleder
Telefon: 952 12 478
Navn: Grete Furu
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 951 22 361
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vikenveien 66
9360 BARDUBardu
Søk på stillingen