Har du interesse for nevrologi og slagbehandling og trives godt i et tverrfaglig team?

Nevrologisk og klinisk nevrofysiologi avdeling har et nedslagsfelt på ca. 400 000 innbyggere. Hovedsenteret i Innlandet er lagt til Lillehammer med sengepost, poliklinikk med dagavdeling, og nevrofysiologisk laboratorium. Avdelingen har også poliklinikk og dagavdeling på Elverum.

Avdelingen med 20 sengeplasser har hovedansvar for nevrologi i Innlandet.  I tillegg til generell nevrologi har vi slagenhet med overordnet fagansvar for slagbehandling i hele Innlandet.  Den største andelen av våre pasienter er ø-hjelpspasienter.
Hos oss vil du bli en del av et arbeidsmiljø som er opptatt av å gjøre hverandre gode!

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil være legeoppgaver under supervisjon av overlege. Det er 11 delt vakttjeneste som innebærer mottak, behandling og utredning av pasienter på sengepost, poliklinikk og dagenhet. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1-utdanning/norsk turnustjeneste er ønskelig
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team 
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • Faglig interesse for nevrologi og slagbehandling
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og opptatt av faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og godt tverrfaglig samarbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anette Huuse Farmen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +4792201208
Navn: Anette Getz Bergmo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4740246658
Arbeidssted
NEVROLOGI, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen