• Listelengde: 1250
  • Journal system: CGM
Stensparken Medisinske Senter, bydel Sant Hanshaugen, søker 100% fastlegevikar i 1 år med mulighet for forlengelse.
Oppstart 1 februar 20222, men kan være fleksibelt.
Hjemmelen er på 1250 pasienter.
Stensparken medisinske senter er et veldrevet tverrfaglig fastlegekontor med totalt 5 fastlegehjemler. Alle 5 er erfarne allmennleger. Legesenteret har dyktige medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter CGM journalsystem. Legevakter medfølger. Gode inntjeningsmuligheter

Kvalifikasjoner

Medisinsk embetseksamen
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse
Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
Gode digitale ferdigheter
Personlig egnethet vektlegges.


Kontakt: Mads Istre. Mob.:99617744
Mail: madsistre@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Mads Grosen Istre
Tittel: Allm.prakt. fastlege (slettes)
Telefon: 99617744
E-post: madsistre@gmail.com
Arbeidssted
Stensparken Medisinske Senter
Thereses gate 35B
0354 OSLO