Nyopprettet kommunal fastlegehjemmel i Drøbak i Frogn kommune
Frogn kommune har ca 16.000 innbyggere og ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino,
gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt
idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap.
En fastlegetjeneste for fremtiden
Frogn Kommune ønsker en robust fastlegeordning med stabilitet og rekrutteringsvennlighet for best mulig å kunne takle
de utfordringene primærhelsetjenesten og allmennmedisinen vil møte i fremtiden. Vi tror et kommunalt fastlegekontor vil
være et av flere viktige tiltak på veien til å styrke det gode fastlegetilbudet vi allerede har. Kommunalt legekontor 6 5 til 6 fastleger er under
planlegging og estimert ferdigstilt i 2025. Vi har imidlertid allerede behov for flere fastleger. Frogn kommune lyser derfor ut
en kommunal fastlegestilling nå. Denne vil bli midlertidig lokalisert til et veletablert fastlegekontor med to fastleger, frem til det
kommunale legekontoret er ferdigstilt.
Ønsket oppstartsdato 01.03.2022.
Vi ser etter deg som:
l Har norsk autorisasjon
l Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
l Er engasjert i allmennmedisin
l Er godt på vei med spesialisering i allmennmedisin eller er ferdig spesialist
l Har erfaring fra ulik drift av fastlegekontorer, privat og kommunalt
l Har evne til selvstendig arbeid og god serviceinnstilling
l Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
l Er fleksibel og endringsvillig
l Har mulighet til snarlig tiltredelse
Vi kan tilby:
Oppstart i veletablert legekontor
En pasientliste på ca 500 og et pasientlistetak på 1200.
Inngår i den kollegiale fraværsordningen
Spennende utvikling av kommunalt fastlegekontor og fremtidig arbeidssted
Det er i dag ingen kommunale oppgaver tillagt hjemmelen, men kommunen forbeholder seg retten til å kunne
disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver etter nærmere avtale i henhold til rammeavtalen
Legevakt er per i dag ivaretatt av Lokalmedisinsk senter lokalisert i Ski kommune
Lønn etter nærmere avtale
Det blir lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3
måneder før tiltredelse.
Ansettelsen forutsetter bevilgning fra kommunestyret og enighet om privatrettslig avtale.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og
identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 13.1.2022.
Kontaktpersoner:
Christine Hage-Engebretsen, avdelingsleder kommunehelsetjenesten, enhet Helse, omsorg og koordinering, mobil: 477
89 105, e-post: christine.hage-engebretsen@frogn.kommune.no
Maria Nordlander Flatøy, enhetsleder for enhet Helse, omsorg og koordinering, mobil: 415 31 410,
maria.flatoy@frogn.kommune.no.
Søknadsfrist 13.1.2022.
Se www.frogn.kommune.no for mer informasjon om stillingen og elektronisk søknadsskjema
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frogn kommune
Kontaktperson
Navn: Christine Ødegaard Hage-Engebretsen
Tittel: Avdelingsleder kommunehelse
Telefon: 90552768
E-post: Christine.Hage-Engebretsen@frogn.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Kommunal fastlege
Arbeidssted
Legene Stephansen
Storgata 18