Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en annerledes, variert og meningsfull arbeidshverdag?
 
Vi har nå ledig stilling som LIS-lege i vårt FACT-team ved Drammen DPS. Stillingen kan fylles av en fastlege som trenger sitt sykehus-år eller en lege som ønsker å utforske mulighet for spesialisering innenfor psykiatri. 
 
FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Vi jobber arenafleksibelt, der vi står fritt til å behandle pasientene hjemme, i våre lokaler eller møte pasientene på annet egnet sted. Pasientmålgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidige funksjonsvansker. Det er behovet for FACT-tjenester som er det avgjørende inklusjonskriteriet. FACT-teamet har også ansvar for pasientene i Drammen DPS som er på tvang utenfor døgninstitusjon.

Totalt består teamet av 12 medarbeidere som inkluderer psykiatere, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Vi har også integrert NAV-los og jobbspesialister (IPS) i teamet. Mange av våre pasienter har et stort hjelpebehov, og vi har tett dialog med alle involverte instanser, for eksempel en egen kontakt i politiet. LIS i teamet har noen egne pasienter, og bidrar utover dette med medisinskfaglig kompetanse til øvrige pasienter i teamet. 

Drammen DPS har to FACT-team, og LIS vil få oppgaver på tvers av teamene, og slik få bred erfaring med pasienter med alvorlige psykiske lidelser. LIS forankres i ett team med tett kontakt med psykiater som veileder. I vår seksjon har vi også ansvar for akutt-tjenestene ved Drammen DPS (akutt-teamet). LIS som begynner hos oss kan derved også få erfaring fra akutt-tjenestene i DPS dersom dette er ønskelig.

For tiden har vi stort fokus på voldsrisikohåndtering i Drammen DPS. Vi reiser aldri ut alene til pasienter der vi er bekymret for voldsrisiko, og vi har lav terskel for å involvere politiet ved behov. Vi planlegger også i vinter en egen fagdag med fokus på voldsrisikovurdering- og håndtering, og vi har tett dialog med psykiatrisk avdeling Blakstad og deres FACT Sikkerhets-team.
 
Det er viktig for oss at pasientene møter en trygg, tillitsfull og engasjert lege i FACT-teamet. Vi håper du er den personen og at du har lyst til å være med oss i vårt flotte FACT-team! Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen. 

Det bes om at mulig oppstartstidspunkt angis i søknaden.  

Litt om Poliklinikken Konnerud og Drammen DPS:
Totalt har Poliklinikken Konnerud 23 årsverk. Seksjonen består av to FACT-team og et akutt-team med en felles seksjonsleder. Hvert team er organisert med egen teamleder.

Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum 1,2 og 3 ligger i Drammen sentrum.   Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • vurderinger, behandling og oppfølging av pasienter i FACT
 • bistand ved oppfølging av pasienter underlagt TPH uten døgn
 • somatiske vurderinger 
 • medikamentell behandling under veiledning av psykiater
 • bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er nødvendig         
 • norsk førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • godt humør, initiativ og fleksibilitet 
 • høy arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver-og arbeidsdager
 • mulighet til å påvirke og utvikle seksjonen videre, fokus på nytenkning og innovative løsninger
 • et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med fokus på trivsel
 • tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • mulighet for å jobbe i andre seksjoner i Drammen DPS og dermed få bred og allsidig erfaring med ulike målgrupper og problemstillinger

Vi holder til i lyse og fine lokaler i naturskjønne omgivelser på Konnerud. Det er gode kollektivmuligheter med hyppige bussavganger til Konnerud.

Tiltredelse etter avtale. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Marie Kraugerud Rustadbakken
Tittel: Seksjonsleder/psykiater
Telefon: 992 32 203
E-post: makrau@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS, Poliklinikken Konnerud
Torsbergveien 20
3032 Drammen