Kort om arbeidsgiver
Kommunale ansatte leger er i Asker kommune organisert under avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, rehabilitering og mestring.
Grunnet ledighet søker vi nå etter lege i 100% stilling. Stillingen vil være knyttet til tjenester både innen heldøgns omsorg og helsestasjon/skolehelsetjeneste. Det legges opp til at 60% av stillingen er forbeholdt heldøgnsomsorg i sone nord (Heldøgns omsorg 1) mens 40% er forbeholdt oppdrag på helsestasjon/skolehelsetjeneste.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av beboere ved bo og omsorgssentre/sykehjem
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Engasjement og deltakelse i et tverrfaglig miljø
 • Andre kommunale legeoppgaver på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering fortrinnsvis i allmennmedisin er ønskelig
 • Erfaring med kommunalt medisinsk arbeid i Norge spesielt innen geriatri
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
 • Førerkort klasse B
 • Gode digitale ferdigheter.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evner til å arbeide både selvstendig og i team
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Har god arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 • Evne til å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø
 • Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Konstituert avdelingsleder
Telefon: 48006665
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 91670614
Arbeidssted
Drammensveien 915
1383 ASKER