Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter 3 seksjoner:
Seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for dømte til tvungen omsorg med 5 sengeplasser, som har landsdekkende funksjon som ledd i strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede og Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet som yter landsdekkende tjenester til påtalemyndighet i forbindelse med oppnevning av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker og bidrar til utvikling av norsk rettspsykiatri.
Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til sikkerhet, med 16 sengeplasser. Har ansvar for Helseregion Midt-Norge.
Seksjon forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, som har tett samarbeid med NTNU v/Institutt for psykisk helse og Institutt for psykologi og deltar i SIFER-nettverket.
Poliklinikken omfatter Sinnemestring, Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, Fengselspoliklinikk, BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) og Det finnes hjelp, som er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

Avdelingen for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har ledig 1 års vikariat for Lege i spesialisering ved Regional Sikkerhetsavdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet.
 • Bidra faglig i undervisning, veiledning og teamarbeid.
 • Den som ansettes må inngå i den enhver tid gjeldende vaktordning.
 • Du skal bidra til å kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som har fullført turnustjenesten.
 • Tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt.
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for avdelingens fagområder.
 • Du evner å samarbeide og jobbe i team samt bygge relasjoner.  
 • Du skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø og viser personlig egnethet for å jobbe selvstendig, målrettet og løsningsorientert.
 • Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Plettfri vandel.

Vi tilbyr

 • Et bredt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid,
  rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen.
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø. 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht. lønn og fritidskompensasjon.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Håvard Sørlie
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 93802794
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
 Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (Brøset) 
Østmarkveien 35
7040 Trondheim
Søk på stillingen