Kort om arbeidsgiver
Ved radiologisk avdeling er det ledige LIS stillinger
 
Avdelingen har gruppe II-status med opptil 3 års tellende tjeneste til spesialiteten. Etter ny LIS-ordning er det avtale med OUS om 2 års tjeneste.
7-delt primærvakt med hjemmevaktsordning og vaktsamarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus. 
 
Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens vaktordning og generelle arbeidsoppgaver på de ulike modaliteter. Det blir gitt veiledning og felles LIS-undervisning både internt og i samarbeid med Lovisenberg og Ullevål. Avdelingen har 7 laboratorier med bl.a en 1,5T MR, CT, røntgen og UL. TRIS RIS/ Sectra PACS.

Kvalifikasjoner
 • Faglig interesse og generelt god faglig medisinsk kompetanse
 • Radiologisk erfaring teller positivt
 • Interesse for faglig utvikling og kvalitetsforbedring
 • Motivasjon og effektivitet
 • Evne til å ta initiativ for egen læring og vise engasjement
 • Interesse for teamarbeid innad i avdelingen og tverrfaglig
 • Fleksibilitet, gode samarbeidsevner og endringsvilje
 • Evne til god samhandling/samarbeid med kolleger
 • Personlig egnethet
Det er nødvendig at søker behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • hyggelig kollegialt miljø i grønne, sentrale omgivelser
 • faglig høy kvalitet og godt læringsmiljø
 • fokus på faglig utvikling
 • god pensjonsordning gjennom KLP 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Medisinsk ansvarlig radiolog
Telefon: 971 70 915
Navn: Eldrid Winther-Larssen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 992 73 632
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen