Kort om arbeidsgiver
Ønsker du i tillegg å være med på å starte opp et nytt bo- og omsorgssenter? Da vil vi gjerne at du søker på ledig stilling som sykehjemslege hos oss, for tiden ved Hurum Bo- og Omsorgssenter.
Legetjenesten på sykehjem er i Asker kommune organisert under avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Det er til sammen 10 sykehjemsleger i Asker kommune fordelt på 8 sykehjem. Det etableres nå et eget fagforum for sykehjemslegene og det opprettes et samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen palliativ behandling med mulighet for hospitering.
 
Hurum bo- og omsorgssenter åpnet fjerde kvartal 2021 og har som visjon at det skal være et godt sted å bo og å jobbe. Institusjonen har 110 institusjonsplasser og består av seks avdelinger innen kort- og langtid, somatikk og demens.
Det er et tydelig fokus på fagutvikling, med fagkoordinatorer knyttet til hver avdeling. Det legges til rette for vektlegging av ernæringsfokus, med kjøkkenverter i hver avdeling og aktivitet med aktivitør, samarbeid med frivillige og bruk av store flotte utearealer samt åpen og lukket sansehage.
Huset er prosjektert etter FNs bærekraftsmål og omtales som Norges mest miljøvennlige bo- og omsorgssenter. 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av beboere ved bo og omsorgssenteret
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Engasjement og deltakelse et tverrfaglig miljø
 • Andre kommunale legeoppgaver ved behov
 • Bidra til å levere Asker kommunes kvalitetsreform «Leve hele livet»
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri er ønskelig
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
Personlige egenskaper
 • God innsikt i komplekse medisinske utfordringer ved et bo og omsorgssenter
 • Bidra til å skape gode relasjoner til beboere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartene.
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evner til å arbeide både selvstendig og i team
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Har god arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 • Evne til å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø
 • Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Konstituert avdelingsleder
Telefon: 48006665
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 91670614
Arbeidssted
Hurum Bo- og Omsorgssenter
Skoglundveien 1
3480 FILTVET