Kort om arbeidsgiver

Velkommen til Alta - Finnmarks største by!

Alta er en spennende og levende by med både gode jobb- og fritidstilbud. Dette har gjort Alta til en sjeldenhet i nordnorsk skala – en kommune i vekst. Med tilskudd fra øst, vest og sør har Alta blitt til en smeltedigel med mange spennende aktiviteter både på kultur og idrettsfronten. Du finner oss også på UNESCO’s verdensarvliste med Helleristninger og Struves meridian bue. Både lokale og tilreisende er i tillegg lidenskapelig opptatt av naturen, som er så nærme at du knapt kan unngå den det sekundet du går ut døra. Mens sommeren er full av midnattssol, laksefiske og turer i Norges beste turterreng, er vinteren like fantastisk med nordlys, isfiske og perfekte snøforhold for både skuter- og skiturer. Her er aktiviteter og opplevelser som både store og små kan nyte, året rundt og rett rundt hjørnet.

Ved BUP Klinikk Alta har vi ledig 2 x 100% faste stillinger for overlege/barnepsykiater, og søker dermed etter nye kollegaer!

BUP Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. Målgruppen består av pasienter med sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som medfører ulik grad av funksjonstap. BUP Alta har 16 fag- og 2 merkantile stillinger. BUP Alta er en av fire enheter ved Avdeling for psykisk helsevern ved Klinikk Alta.  De øvrige enhetene er Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sengepost psykisk helsevern (voksne) og Sengepost rus (TSB). Opptaksområde er Alta, Hasvik og Loppa kommune med totalt ca. 5000 barn og unge i alderen 0 - 18 år.

Som en del av arbeidshverdagen er det også mulig å følge opp pasientene gjennom vår e-poliklinikk, noe som betyr at du kan foreta konsultasjoner fra hjemmekontoret i perioder om du vil. Dette betyr mer mindre tid brukt på vei til jobb og mer tid til kjente og kjære hjemme. Vi diskuterer gjerne en slik hybridløsning med deg om det er behov for det. 

Vi kan også tilby gode sign-on/stay-on avtaler!

Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk og barnepsykiatrisk utredning og behandling av barne- og ungdomspykiatriske tilstander i flerfaglige team
 • Deltagelse og bidrag til inntaksmøter, diagnosemøter og behandlingsmøter
 • Utdanningsstøtte til LIS: Veiledning, deltagelse i utdanningsutvalg og internundervisning ved BUP-Alta og i Helse Nords utdanningsprogram
 • Bidra med samhandling og veiledning til eksterne samarbeidspartnere rundt pasientene: fastleger, helsestasjon, barnevern, PPT, skoler og andre i spesialisthelsetjenesten m.fl.
 • Reisevirksomhet vil være svært begrenset i omfang og kun innenfor vårt opptaksområde

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner  
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til å vokse på faglig
 • Mulighet for hybridløsninger for pendlere
 • Gode sign-on/stay-on avtaler
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et dynamisk og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Reise- og flytteutgifter dekket etter gjeldende flyttereglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Storhaug
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4778969534
E-post: Cathrine.Storhaug@finnmarkssykehuset.no
Navn: Jørn Tore Stakkevold Karlsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4778969517
E-post: Jorn.Tore.Stakkevold.Karlsen@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
BUP, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Markveien 31
9510 Alta
Søk på stillingen