Kort om arbeidsgiver
I forebyggende tjenester er vi 21 ansatte fordelt på helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og familie og nettverk. Helsestasjonen ligger i kommunens nye helsehus på Bjørkelangen og består av helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeut, lege og sekretær.
 
Vi legger stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, og hos oss vil du møte et kollektiv med dyktige medarbeidere. Vi har jobber etter prinsipper om tidlig innsats og har «barnas beste» i fokus. 
 
Helsestasjonen tilbyr konsultasjoner og oppfølging av barn 0-23 år og deres familier, i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjonslegen skal påse at den medisinskfaglige standarden på helsestasjonen er i tråd med myndighetskrav i gjeldende lover og forskrifter.
 
Arbeidsoppgaver: 
 • Foreta undersøkelser etter helsestasjonsprogrammet 0-5 år
 • Gjennomføre skolestarterunderundersøkelse i samarbeid med helsesykepleier, både på helsestasjonen og ute på den enkelte skole
 • Gjennomføre undersøkelser knyttet til helsesamtalen på 8. trinn i samarbeid med helsesykepleier
 • Arbeidsoppgaver knyttet til helsestasjon for ungdom (HFU), herunder prevensjon og prevensjonsveiledning. Arbeidstiden er pr i dag mandager fra 14.30 – 17.00
 • Være rådgiver for helsesykepleier i medisinskfaglige spørsmål, og henvise til spesialisthelstjenesten etter behov
 • Samhandle og samarbeide med ulike faggrupper på helsestasjonen, som helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut, psykolog og familieveielder
 • Delta på aktuelle møter i virksomheten
Kvalifikasjoner:
 • Autorisert lege
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra helsestasjon, skolehelsetjenesten og HFU
 • Det er øsnkelig med godkjenning og fortrinnsvis erfaring med innsetting av langtidsvirkende prevensjon (LARC)
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig  
 • Du må ha førerkort og påberegne noe bruk av egen bil. 
 Vi ser etter en lege som har:
 • Engasjement og interesse for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom, og deres familier
 • Evnen til å bygge relasjoner til små barn og en kreativ væremåte
 • En trygg og romslig person som ser nye muligheter
 • Gode samarbeidsevner
Vi kan tilby:
 • Dyktige kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø 
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.
 
Politiattest må framlegges før tiltredelse. 
 
Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide.
 
Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling.
 
Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Ida Sofie Bakke Billerud, tlf.: 951 65 887, eller E-post: ida.sofie.bakke.billerud@ahk.no
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktperson
Navn: Ida Sofie Bakke Billerud
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 951 65 887
E-post: ida.sofie.bakke.billerud@ahk.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bjørkelangen
Parkveien 2
1940 BJØRKELANGEN