Kort om arbeidsgiver

Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 76 sengeplasser, fordelt på
5 lindrende senger
21 rehabiliteringssenger
32 korttids-senger
9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)
Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging.
6 leger har sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus, og det er til enhver tid en av legene som har vakt. Fortrinnsvis for de 9 KAD/ ø-hjelp sengene

Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark.

Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin
Vi har en vakant fast stilling og søker etter engasjert og fleksibel lege, som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, Lindrende enhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger)
 • Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
 • Delta i den faglige utviklingen av helsehuset.
 • Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp
 • Deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 35589420
Arbeidssted
Legetjenesten på Helsehuset, Skien kommune
Ulefossvn. 51
3730 SKIEN