Kort om arbeidsgiver

Ledig overlegevikariat ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Aktuelle vikariat er ledig f.o.m. 01.03.22 t.o.m. 31.08.22 med mulighet til forlengelse ut året. Stillingen vil være ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer som utreder og behandler pasienter med forskjellige typer infeksjoner med spesiell vekt på infeksjoner hos pasienter med immunsvikt, pasienter med primær- og sekundær immunsvikt og pasienter med systemiske inflammatoriske og immunmedierte tilstander. Tjenesten vil inkludere arbeid ved sengeposten, ved dagenheten og ved poliklinikken. Stillingen vil også inngå i en felles bakvaktsordning mellom vår seksjon og Seksjon for gastromedisin. Det er for tiden 12-delt vakt.

Forskningserfaring og erfaring med pasienter med immunsvikt vil være en fordel. 

Søknadsfrist 15.01.22
Kontaktperson: Seksjonsleder Ingvild Nordøy, telefon: 23071916 / e-mail: inordoy@ous-hf.no

Søknad sendes via Webcruiter.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ha spesialistgodkjenning i infeksjonssykdommer.
  • Erfaring med pasienter med immunsvikt vil være en fordel. 
  • Forskningserfaring vil være en fordel. 

Vi tilbyr

  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
  • Høyt faglig nivå.
  • Lønn etter avtale.
  • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Nordøy
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23071916
E-post: inordoy@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
0372 Oslo