Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Indre Østfold kommune søker 2 nye fastleger til Mysen. Det er en veldrevet praksis der hjemmelshaver har vært selvstendig næringsdrivende i solopraksis med 2 helsesekretærer. Hjemmelen har hatt stor pasientliste med et listetak på 1925 pasienter. Per i dag er det ca. 1725 pasienter på listen. Kommunen ser nå på alternative løsninger for overtakelse og videre drift av praksisen, og som inkluderer en justert 8.2 driftsavtale, der kommunen tar ansvar for de driftsmessige kostnadene og arbeidsgiveransvar for støttepersonell, og beholder basistilskuddet. 

Søkere tilbys fastlønn i 2 år får overgang til selvstendig næringsdrift. 

Et midlertidig ansettelsesforhold/vikariat i praksisen kan også vurderes for den eller de som ønsker å prøve seg i allmennpraksis før en eventuell overtakelse. 

Mysen er et trivelig sted i nye Indre Østfold kommune. Det er vel 50 minutter fra Oslo med bil og er pendlervennlig med godt kollektivtilbud. Praksisen er sentralt beliggende med noen få minutters gange fra jernbanestasjonen. Legekontoret er nyoppusset for få år siden, og er velutstyrt, moderne, og romslig. Kontoret har blant annet akuttrom, rom for gynekologiske undersøkelser og eget laboratorium, med utstyr for bl.a. spirometri, 24 t BT-måling og EKG. Det benyttes Infodoc journalsystem.

Legekontoret er kjent som et hyggelig, effektivt og velfungerende kontor med erfarne og dyktige legesekretærer.

Om stillingen
Listetaket er per i dag på 1925 pasienter.  Listen har vært stengt for nye pasienter over noe tid grunnet ønske om redusert listestørrelse. Avtroppende hjemmelsinnehaver har ikke hatt kommunale oppgaver de siste årene. Hjemmelen har vært driftet av samme lege siden den ble opprettet ved innføring av fastlegeordningen. Kommunen ønsker å sikre et godt fastlegetilbud til innbyggerne og vil omgjøre driften til en justert 8.2 avtale. Nåværende liste er tenkt fordelt på 2 leger med et listetak på ca 1000 innbyggere per lege. 

Hjemlene vil kunne være ledig omgående.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmenn medisin, være under slik spesialisering, eller påbegynne spesialisering.
 • Norsk autorisasjon.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk lovverk.
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Per nå er belastningen svært liten.
 • Hjemmelen har en stabil og velopparbeidet liste.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Fleksibel, positiv og evner til å se den enkelte.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid.
 • Gode inntjeningsmuligheter.
 • Tiltredelse etter avtale.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:
Enhetsleder for legetjenesten
Jan Børre Johansen
jan.johansen@io.kommune.no
Tlf. 48290161

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Arbeidssted
Mysen
1850 MYSEN