Kort om arbeidsgiver
Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Dette er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, og seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Skjold ligger i Målselv kommune  i Øverbygd Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss, ca 40 kilometer fra Øverbygd. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Øverbygd med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett.
Lurer du på noe vedrørende stillingen er du hjertelig velkommen til å ringe for en avklarende prat.


Arbeidsoppgaver
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Skjold leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Bidra i den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ Nato Secret før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å    gjennomføre offiserskurs ved første anledning (for tiden 8 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde), samt gjennomføre og bestå fysisk test med krav til 4 i styrke og utholdenhet
 • Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver krever det
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge
 • Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli tillagt vekt 

 Det er ønskelig med:
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege
 
 Personlige egenskaper
 • Nøyaktighet og gode samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Evne til helhetsoversikt 

Vi tilbyr
 • Pendlerstatus kan innvilges etter søknad.
 • Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid(RBA) 18 timer per uke, eller det kan velges 100% med  37,5 timer pr uke.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • 18 timer RBA er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen  lønnes som kaptein etter statens lønnsregulativ i ltr 62-64 pt. kr 563 900-583 500,- - brutto per år
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis majors grad, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 66 pt kr 604 700 - brutto pr år
 • 37,5 timers stilling er tillagt kapt/kaptltøytnants grad stillingskode 1519. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 76-82 pt kr 734 400 - 873 400 brutto pr år
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major/orlogskaptein stillingskode 1520 og avlønnes i Statens lønnsregulativ i ltr 83-88 pt 896 500 - 1 030 100,-brutto  pr år. 
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode pensjons og velferdsordninger. Særaldersgrense for militære leger er for tiden 60 år.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Trenregimentet
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Trondsen
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 958 83 464
Navn: Tom Gunnar Ask
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 957 20 560
Hjemmeside
Arbeidssted
Skjold leir
27HQ+PXM Holmen
9334 ØVERBYGD