Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Poliklinikken i Arendal har følgende stilling ledig:
1x100 % vikariat stilling for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet. Tiltredelse etter avtale.

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP, resten av helseforetaket og med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er organisert i to team, med lik størrelse, hvor det ene teamet i hovedsak har ansvar for Arendal kommune. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUF etat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten  
 • Lege i spesialisering arbeider i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3  
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Veiledning 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Mari Høgseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 952 30 839
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk i Arendal
Klinkenberg 4
4838 Arendal
Søk på stillingen