Fastlegevikariat i Oslo, vikariat i ett år, 60-100% stilling etter nærmere avtale med mulighet for forlengelse.


Det er ledig fastlegevikariat i Oslo, 60-100% stilling i ett år med mulighet for forlengelse. Gode inntjeningsmuligheter,velorganisert fastlegepraksis. Ønsket oppstart snarest.

Kvalifikasjoner : både leger med autorisasjon uten LIS1/turnus og leger med gjennomgått LIS1/turnus kan søke om stilling.

Søknadsfrist , 21.01.2022.

Søknad/CV (vurderes fortløpende)sendes på email:
nova.vitus@gmail.com»
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Arbeidssted
Senter Syd Legesenter
Lofsrudveien 6
1281 OSLO