Arbeidsplassen
Bygnes legesenter er et kommunalt legesenter med tilsammen 5 fastlegehjemler, turnuslege (LIS1) og hjelpepersonell bestående av sykepleiere, bioingeniør og helsesekretær. Det er totalt ca 4500 pasienter på fastlegelistene. Senteret har en sentral beliggenhet i kommunen og er plassert i tilknytning til kiropraktor og kjøpesenter.
 
Vi lyser nå ut etter en lege som kan vikariere på liste til lege(r) som er ute i spesialisering eller annet arbeid. Stilling tiltredes etter avtale.
Bygnes legesenter er med i prosjekt ALIS-vest og gir gode muligheter for spesialiseringsløp for legene som er tilsatt ved legesenteret.
 
Bygnes legesenter vil være en god arena for praktisering av legeyrket, det er gode ordninger i spesialiseringsløpene, og kommunen legger til rette for at hver lege får oppfylt sine læringsmål. 

Hver lege på legesenteret har opp mot 900 pasienter på fastlegelisten. Legesenteret har medansvar for å bemanne deler av daglegevakten ved Karmøy legevakt og andre medisinske kommunale oppgaver. Hver lege deltar i bemanning av enten daglegevakt eller helsestasjon en dag i uken som kommunal oppgave.
 
Legene har også plikt til å delta som privatpraktiserende lege i kommunens legevaktordning (ettermiddag og natt). Legevakten er velorganisert og det er gode inntjeningsmuligheter med fastlønn (egen avtale under pandemien). 

Arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver på legesenter, kommunale oppgaver på helsestasjon og legevakttjeneste. 

Kvalifikasjoner
Det er krav at den som tilsettes har godkjent norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett, og kan dokumentere gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Det søkes lege med relevant legeerfaring, gjerne fra allmennmedisin, legevaktarbeid, geriatri eller sykehustjeneste. 

Personlige egenskaper
Gode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidet.
Evne til å gi og ta mot veiledning i tillegg til fleksibilitet, selvstendighet og strukturert arbeid også viktig.
Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet.

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:
- samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
- å jobbe målrettet og resultatorientert
- å gi og ta imot veiledning
- å arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr
En spennende stilling i et godt og faglig utviklende arbeidsmiljø med gode lønnsavtaler.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Fastlege
Kontaktperson
Navn: Tore Skeie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91778764
E-post: tsk01@karmoy.kommue.no
Arbeidssted
Bygnes legesenter
Vestheimvegen 1
4250 KOPERVIK