Kort om arbeidsgiver

Blakstad sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud. Opptaksområde består av 22 kommuner for en befolkning på ca. 500.000. Det planlegges flytting til nytt sykehus i Drammen i 2025.

Seksjon utviklingshemming og autisme har ledig vikariat for lege i spesialisering i psykiatri eller andre relevante spesialiteter med oppstart etter avtale. 

Seksjonen er del av avdeling for spesialpsykiatri og er lokalisert i eget bygg på Blakstad. Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning og autisme i Vestre Viken. Seksjonen består av en poliklinikk og en døgnseksjon. Vi utreder og behandler psykiske tilleggslidelser hos personer med utviklingshemming og autisme uavhengig av alder, og har fokus på årsaksutredninger/genetiske utredninger.  Vi vektlegger poliklinisk utredning/behandling. Arbeidsformene er varierte og tilpasset pasientenes særlige vansker som gir mulighet for individuelt tilpassede døgninnleggelser. Vi gir veiledning og kompetanseoverføring til familie, nærpersoner/tjenesteytere og nettverk for øvrig. Vi har et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø med stort fokus på tverrfaglig teamarbeid og samarbeid.

I alle seksjoner ved sykehuset samarbeider vi tett med pasienter og pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. 

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern et skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som avdelingens viktigste ressurs. Alt arbeid vi gjør baseres på verdier om å spille hverandre bedre, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive forvaltere av felleskapets ressurser.

 For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt:

 • Fullverdig tellende tjeneste innenfor fagfeltet i den avtalte perioden
 • Individuelle tjenesteplaner med muligheter for å delta i vaktordning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt    

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Ferdig med hele LIS1 tjenesten
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt samarbeid mellom de ulike seksjoner på sykehuset
 • Godt faglig miljø med nært samarbeid mellom LIS og overleger
 • Tjeneste som også kan passe som sideutdannelse og sykehustjeneste for ALIS 
 • Naturskjønn beliggenhet med god bussforbindelse til Oslo og Drammen
 • Pensjonsordning 
 • Ulike velferdstilbud 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Stine Merethe Kristiansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99511509
Navn: Julia Skoglund Dragvik
Tittel: Overlege
Telefon: 46815898
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre
Søk på stillingen