Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye vikarlege til Larvik legevakt? Vi har behov for deg som vil være vikarlege.
Som vikarlege jobber du som vaktlege i turnus ved legevakten eller tar ledige vakter ved behov. Du jobber selvstendig eller sammen med en annen legekollega, og du inngår i et fantastisk team av leger og erfarne sykepleiere. Du har vakt i legevaktens lokaler og rykker ut til hendelser der det er behov.
Larvik legevakt er en kommunal legevakt som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon av både fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for en stabil ansattgruppe og et hyggelig arbeidsmiljø.
Legevakten har lokaler på Sykehuset i Vestfold, avdeling Larvik.
Vi ansetter fortløpende etter avtale

Arbeidsoppgaver
 • Mottak og vurdere akuttmedisinske henvendelser
 • Konsultasjoner på legevakt
 • Delta på utrykninger og sykebesøk ved behov
 • Andre oppgaver som faller under legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for akutt- og allmennmedisin
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du har fullført LIS 1-tjeneste
 • Du er god til å kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har førerkort klasse B
 • Du bør oppfylle kompetansekravene jf. akuttmedisinforskriften § 7 eller være villig til å ta kurs og opplæring for å oppfylle kravene
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide med alle profesjonsgrupper
 • Du har godt humør og er løsningsorientert
 • Du har god toleranse til å håndtere pressede situasjoner
 • Du er arbeidsvillig, effektiv, fleksibel og kan jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • Spennende legetjeneste i et trivelig miljø
 • Fast vakthonorar etter særavtale under pandemien
 • Egen legevaktbil bemannet med sykepleier for utrykninger og sykebesøk
 • Grundig og timebetalt opplæring tilpasset den enkeltes behov
Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Larvik legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Jan Borgen
Tittel: Virksomhetsrådgiver
Telefon: 45533018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 474 60 147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Kommunens akuttjenester
Byskogveien 5
3257 LARVIK
Søk på stillingen