Kort om arbeidsgiver
Avdeling for forskning og innovasjon søker forskningsrådgiver (seniorrådgiver) i 100% fast stilling. Stillingen er profesjonsnøytral. 

Har du interesse for forskning, er strukturert, liker å være i kontakt med folk og trives med varierte arbeidsoppgaver? Har du i tillegg utdanning på master- eller doktorgradsnivå, bakgrunn fra helsesektoren/forskningsinstitutt og forskningsadministrativ erfaring? Da kan du være den vi ser etter. 

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har en betydelig klinisk forskningsproduksjon, og er tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom professorater i revmatologi og helsefag, og har ansvar for utdanning av medisinstudenter.  Avdeling for forskning og innovasjon leder ett av de fremste forskningssentrene i verden innenfor leddsykdommer, og er «EULAR Center of Excellence in Rheumatology» siden 2008. I 2022 etableres et Forskningssenter for behandling innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer på Diakonhjemmet Sykehus.

Arbeidsoppgaver
Forskningsrådgiveren skal etablere og vedlikeholde sykehusets system for internkontroll i forskning på vegne av administrerende direktør, blant annet ved å:
 • Bidra til utvikling av sykehusets forskningsmål, samt strukturell tilrettelegging og organisering av forskningsvirksomheten, inkludert ansvars- og myndighetsforhold
 • Ha ansvar for en samlet løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger på sykehuset
 • Utvikle og oppdatere rutiner som setter prosjektansvarlige i stand til å overholde kravene i helseforskningslovgivningen og annet regelverk. 
I tillegg skal den som ansettes:
 • Bistå sykehusets forskere i forbindelse med oppstart og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Delta på relevante møtearenaer og bidra til forskningssamarbeid mellom sykehusets klinikker, samt med ulike utdannelsesinstitusjoner og andre relevant forskningsmiljø
 • Gi råd til direktøren ved vurdering av kontraktsmessige forhold ved oppdragsforskning
 • Bistå forskningsutvalget ved sykehuset
 • Bistå ved faglige møter, konferanser og seminarer etter behov
 • Bistå/behandle saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved sykehuset
Kompetanse og erfaring
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå
 • Ønskelig med helsefaglig utdanning og gjennomført PhD
 • Det er en forutsetning med relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • God kjennskap til norsk helsefaglig forskning inkludert forskningsfinansiering
 • Erfaring med drift og organisering av forskning, inkludert erfaring med kontraktsforhandlinger og -inngåelser med nasjonale og internasjonale partnere
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
 • Viser motivasjon og engasjement for forskning
 • Strukturert og effektiv
 • Trives med tverrfaglig samarbeid
 • Løsningsorientert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ansvarlig og selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Ser sykehuset som en helhet
Du vil bli del av et anerkjent forskningsmiljø. 

Vi tilbyr
 • Vi kan tilby spennende og varierte oppgaver samt gode velferdsordninger.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. 
 • Lønn etter avtale, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stillingen.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Om rekrutteringen
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forskningsrådgiver slik dette framgår av søknaden og basert på relevant utdanning og erfaring. I tillegg tas det hensyn til akademisk bakgrunn, personlig egnethet samt annen virksomhet av betydning for stillingen.
 
For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. 
Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Vitnemål, attester og publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.
Intervjuet skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre. Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Espen Haavardsholm
Tittel: Professor/Avdelingsleder for Forskning og innovasjon
Telefon: 997 98 329
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen