Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier ? Da kan en LIS-stilling i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering være noe for deg.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold består av fem lokale poliklinikker og fire fylkesdekkende seksjoner. Avdelingen har ansvar for det samlede barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet i Sykehuset Østfold. Stillingen er en utdanningsstilling noe som medfører at en ansettelse innebærer rotasjon til aktuelle seksjoner i avdelingen for å dekke læringsmål i henhold til individuell utdanningsplan. Fast ansettelse er i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri. Tellende praksis vil innebære minimum 2 år i lokal poliklinikk, minimum ett år i døgnseksjon, minimum seks måneder i døgnseksjon med akuttfunksjon, seks måneder i pediatripraksis og ett år i voksenpsykiatrisk seksjon.

Rekkefølge og rotasjonshastighet vil kunne variere med progresjon i LIS gjennomførte læringsmål. Stillingen har oppstart i BUPP Sarpsborg. LIS vil i løpet av spesialiseringsløpet rotere til andre seksjoner og lokasjoner i avdeling BUP/HABU.

BUPP Sarpsborg er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og pasientene blir henvist fra primærhelsetjenesten og barnevernstjenesten. Vi har opptaksområde Sarpsborg og Rakkestad kommuner. 

Praksis gir inntil tre år tellende tid i BUPP.

Stillingen er ledig fra 1. mars
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til pakkeforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Poliklinisk, ambulant og døgnbasert utredning og behandling
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i avdeling BUP
 • Samarbeid med kommunale tjenesteytere
 • Samarbeid med kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner
 • LIS har selvstendig ansvar for å følge opp egen progresjon i læringsmål jfr individuell utdanningsplan

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og pakkeforløp for barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri
 • Ønskelig med kjennskap til DIPS

Personlige egenskaper

Den som søker denne stillingen bør:

 • Like å samarbeide med andre fagpersoner og samtidig mestre selvstendig arbeid
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet
 • Kunne bidra med egne meninger og kompetanse og samtidig være åpen for andres innspill og bruke disse til pasientens beste og egen læring
 • Være en stabil kollega som er til å stole på og samtidig evne å be om innspill, hjelp og bistand ved behov
 • Evne å innrette deg etter gjeldende regler og rutiner og samtidig være fri til å stille spørsmål og bidra til utvikling
 • Være åpen, respektere forskjeller og kunne dra i lag ved å by på egen kunnskap og kompetanse   
 • Mestre en travel arbeidshverdag med høyt arbeidspress 
 • Ha interesse for å arbeide med barn og ungdom og deres familie/foresatte
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En variert og allsidig praksis
 • Ukentlig veiledning av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Felles undervisning en gang pr måned for LIS i avdelingen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Thorbjørn Pedersen Haglo
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93 03 91 85
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg
Glengsgata 19
1706 Sarpsborg