Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.  

Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer blant annet at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål, prioriteringer og lovverk. Det er en forventning om at avtalespesialistene skal bidra til å redusere ventetider ved helseforetakene/sykehusene. 

Arbeidsoppgaver

I påvente av ny hjemmelshaver er det ledig vikariat i 60-100 % frem til 1. juni 2022, med mulighet for forlengelse. Hjemmelen er kunngjort og det forventes at ny hjemmelshaver overtar praksisen fra sommeren 2022.

Praksisen er del av en gruppepraksis på til sammen tre øyeleger lokalisert til Colosseum øyelegesenter.

Vikariatet er ledig etter nærmere avtale. Det kan opereres øyelokk  i denne praksisen, men ikke katarakt. 

    

Kvalifikasjoner

  • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning som oftalmolog.
  • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn. 
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
  • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 90834914
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Navn: Gry Jerijervi
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 94817966
E-post: gry.jerijervi@helse-sorost.no
Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo