Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemlene
Moss kommune søker etter to selvstendig næringsdrivende fastleger til Varna legesenter i Moss, én ordinær fastlegehjemmel og én deleliste. En av fastlegene har sagt opp sin hjemmel, mens den andre fastlegen
har vært allmennlege og fastlege i Rygge/Moss siden 1989 og ønsker redusert arbeidsmengde frem til hun går av med pensjon i desember 2023. En av de to nye fastlegene vil derfor ha deleliste i to år og overtar deretter hele pasientlisten. Pasientlistene er på hhv. 1000 og 1010 pasienter.
 
Varna Legesenter DA er et veldrevet 5-legesenter etablert i 1993, med helt nye, meget romslige og funksjonelle lokaler. Det er et velutstyrt legesenter, inkludert  2 ultralydapparat, EKG, spirometri, utstyr til gynekologi og småkirurgi. Legesenteret har Pridok journalsystem og Medipay betalingssystem.  Flinke, stabile medarbeidere og godt kollegialt miljø. Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale. 
 
Kvalifikasjoner 

Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss.
 
Søke på fastlegehjemlene
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
 
Vi ber om at søkere oppgir om de søker på ordinær fastlegehjemmel eller deleliste (eller begge). Søknad sendes via jobbnorge.no - lenken finner du i annonsen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Gjølstad
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver (deleliste)
Telefon: 977 33 957
E-post: bengjoe@online.no
Navn: Hilde Tjøtta
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver (ordinær hjemmel)
Telefon: 930 86 245
E-post: hi-olau@online.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1 A
1526 MOSS
Søk på stillingen