Kort om arbeidsgiver

Søk jobb som LIS 3 hos det tredje største akutt sykehuset i Norge!

Vi kan bl.a. tilby:

- Gode veiledere

- Du kan ta hele utdanningsløpet hos oss

- Vi legger tilrette for spesialistforløp og fordypnings-tjeneste

- Som LIS 3 får du et rekrutterings-tillegg på 50.000 kr per år

Stavanger Universitetssjukehus er det tredje største akutt sykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk psykisk helsevern er en av de største klinikkene i helseforetaket. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Klinikk psykisk helsevern er ikke bare godkjent for hele utdanningsforløpet i psykiatri, men har en rekke muligheter for fordypnings-tjeneste innen områder som alderspsykiatri, gruppeterapi, liaison, sikkerhetspsykiatri og spiseforstyrrelser. Vi kan også legge til rette for spesialistforløp som inkluderer fordypning i barne- og ungdomspsykiatri og rus-medisin. Klinikken har i tillegg en egen forsknings- og undervisningsavdeling som tilbyr et bredt utvalg av kurs og ulike kompetansehevende tiltak. Som Lis får du tilbud om individuell psykoterapiveiledning innen psykodynamisk eller kognitiv terapi i henhold til spesialiseringseglene i tillegg til gruppeveiledning innen de samme områdene.

Klinikker for psykisk helsevern har solide forskningsmiljøer innen alderpsykiatri og demens, psykose, angst og affektive lidelser og rus. Det er et godt samarbeid både mot både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. For den som har interesse av og ønsker det så legger vi til rette for å delta i forskningsprosjekter med mulighet for å oppnå en Ph.D.

En individuell utdanningsplan vil utarbeides ved ansettelse. Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til stilling som legespesialist. Vi lyser ut nå da flere av våre LIS 3 er ferdige spesialister og går over i overlegestillinger.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Vaktordning i 24 delt tilstede-vakt
 • Undervisning

Kvalifikasjoner

 • Må ha Norsk autorisasjon som lege
 • Må ha Gjennomført turnustjeneste. LIS 1 som snart er ferdig oppfordres til å søke
 • Relevant yrke og klinisk erfaring fra psykisk helsevern vil bli vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2- nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig

Vi tilbyr

 • Lønn iht overenskomst og et rekrutterings-tillegg på kr. 50.000,- per år
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppe-livsforsikring og tjenesteforsikring
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og tur-gruppe

Mangfolds-erklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Kjetil Hustoft
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 51 51 56 65 / 909 98 510
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger