Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Statsforvalteren i Oslo og Viken har 1-2 ledige faste stillinger (100 %) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen. I tillegg kan det bli aktuelt med 1-2 engasjement (100 %) med inntil 12 måneders varighet.

Helseavdelingen har varierte og omfattende virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen fører tilsyn med virksomhetene og helsepersonell, og behandler et stort antall tilsyns- og klagesaker. I tillegg driver vi med råd og veiledning og underviser helsepersonell i tråd med nasjonal helsepolitikk. Arbeidet baserer seg på tverrfaglighet, og de ca. 120 ansatte i avdelingen utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.
Helseavdelingen har fem seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Det er tre seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Vestre Viken (Drammen), Østre Viken (Moss) og Oslo. Videre har vi seksjon for spesialisthelsetjeneste (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss).

Vi har ledig én fast stilling i seksjon for kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken, med kontor i Drammen. Dersom flere tilsettes, kan også andre av de kommunale seksjonene være aktuelle. Seksjonene for kommunale helse- og omsorgstjenester har omtrent tilsvarende oppgaveportefølje, med ansvar for kommunene innenfor aktuelle geografiske område.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetssaker m.m.
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Råd og veiledning til pasienter/brukere og tjenesteytere
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen(e) ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Lege med erfaring fra kommunehelsetjenesten kan også søke
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Evner å arbeide målrettet med god fremdrift
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives med mange samtidig pågående oppgaver
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
Vi kan tilby
Spennende oppgaver hvor du jobber tverrfaglig sammen med dyktige kolleger i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse. Vi er registrert utdanningsinstitusjon for spesialisering i samfunnsmedisin.

Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet kr. 850 000 til 920 000 (inkl. OU), avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:
 • fung. seksjonssjef Thea M. Belseth på telefon 32 26 69 62 eller
 • ass. avdelingsdirektør Eskil Lobben på telefon 32 26 69 17/908 45 856
Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 10.01.2022

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Thea M. Belseth
Tittel: Fung. seksjonssjef
Telefon: 32 26 69 62
Navn: Eskil Lobben
Tittel: Ass. avdelingsdirektør
Telefon: 32 26 69 17 / 908 45 856
Arbeidssted
Doktor Hansteins gate 9
3044 DRAMMEN
Søk på stillingen