Vi ønsker å tilby LIS leger under utdanning i ortopedi eller legespesialister en 6 måneders fordypningsstilling ved traumeseksjonen, Ortopedisk avdeling, med oppstart 01.03.2022. Stillingen er en 100% stilling med vakttjeneste som sikrer dagarbeidstid. Det forutsettes minst 5 års erfaring innen ortopedisk kirurgi. Vi ser gjerne at søkere er ferdig eller nesten ferdig med sin spesialisering, da dette er tenkt som en ren fordypning innen traumedelen av faget.

 
Traumeseksjonen består i dag av 6 overleger og 5 LIS leger og har i hovedsak behandlingsansvar for pasienter med bruddskader, som behandles dagkirurgisk, poliklinisk eller ved innleggelse. Seksjonen har ansvar for traumatologisk sengepost som består av 2 sengetun med 14 senger. Seksjonen har hovedansvar for operasjonsprogrammet i akuttaksen, som i dag driftes på 2 stuer hele uka, i tillegg til noe elektiv kirurgi. St. Olavs hospital er et regionalt traumesenter, og mottar og håndterer traumepasienter i en tverrfaglig sammenheng. Traumeseksjonen har et overordnet ansvar for Ortopedisk avdelings del i traumesenteret.
 
Denne fordypningsstillingen er avgrenset til 6 måneders tjeneste, slik at eksterne søkere kan reise tilbake til sin faste arbeidsplass. Interne søkere må rotere videre etter 6 måneder for å gi plass til en ny kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil inneholde operasjoner på traumepasienter, oppfølging på sengepost og deltakelse i seksjonens poliklinikk
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Deltakelse i avdelingens undervisningsvirksomhet.
 • Gjennomføring av et kvalitetssikringsprosjekt eller faglig prosjekt som det tilrettelegges for av seksjonen. Seksjonen vil stille med veileder for dette prosjektet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det søkes etter LIS lege eller legespesialist i ortopedisk kirurgi, med minst 5 års erfaring innen ortopedisk kirurgi.
 • Gode samarbeidsevner
 • Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske Legeforening.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98886991
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 13
7030 Trondheim