Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling HNT har nå ledig fast overlegestilling i 100%. Oppstart etter nærmere avtale.

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er en av åtte kommuner i nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger med totalt ca 100 000 innbyggere.
Levanger ligger ca 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass (Værnes
Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd
skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med
gode muligheter for friluftsliv.  

Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for medisin
og rehabilitering. Det revmatologiske tilbudet i helse Nord-Trøndelag er
funksjonsfordelt til Sykehuset Levanger, og avdelingen har et pasientgrunnlag
på ca 140 000 fra hele den nordlige delen av Trøndelag
Avdelingen har 4 overlegestillinger og 3 LIS 3-stillinger pt.                                                                                                                                                                                                         Vi har i all hovedsak poliklinisk virksomhet. 2 senger ved medisinsk avdeling disponeres for alvorlig syke
pasienter, eventuelle komplekse utredninger. Avdelingen har en infusjonsenhet
med ca 650 infusjoner årlig. Det er et tett tverrfaglig samarbeid mellom leger,
sykepleiere og sekretærer ved avdelingen.

Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU.

Arbeidssted Sykehuset Levanger. Leger går ikke i vakt.

 


Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med revmatisk sykdom
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og sykehuset for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i revmatologi

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i  revmatologi    
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon     

Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til faglig utvikling og trivsel.
 • Evne til god og respektfull samhandling med andre kollegaer, pasienter og pårørende
 • Tydelighet og forutsigbarhet.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende faglige utfordringer 
 • Vi tilbyr et kollegium som er interesserte i faget og ønsker faglig utvikling
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med stor grad av påvirkningsmulighter
 • Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlem i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkeforsikring
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Benedikte Døskeland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098085
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Revma, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen