Nordlandssykehuset HF har ledig 100% vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Avdeling for kreft og lindrende behandling. Tiltredelses så snart som mulig og varighet t.o.m 31.08.2022, med mulighet til forlengelse.

Avdeling for kreft og lindrende behandling  er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt legeteam består av 9 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø, og avdelingen gir gode muligheter for forskning. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved  Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i store deler av Nordland (nedslagsfelt på 210 000 innbyggere). 

 
Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i onkologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes tjeneste blant annet ved indremedisin ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 12-18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet.Les mer her: 

https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering

Bodø er en by hvor det er kort vei til det meste. En by preget av positivitet og vekst, og en god by å vokse opp i. Stedet er rikt på naturopplevelser, byliv og kulturopplevelser. Les mer: Bodø i Vinden (www.bodo.no)

 
Nordlandssykehuset HF er et moderne sykehus med fokus på kvalitet, trygghet og respekt og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Les mer om Livet i Nordlandssykehuset https://nordlandssykehuset.no/om-oss/livet-i-nordlandssykehuset


Arbeidsoppgaver

Hos oss er det varierte arbeidsoppgaver herunder:
 • Medisinsk onkologisk behandling
 • Strålebehandling. Vi har 2 strålemaskiner, og gir palliativ strålebehandling samt kurativ brystbestråling
 • Generell palliativ behandling for de fleste tumorgrupper.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS 1/ turnustjeneste.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Vi er ønsker en kollega som:
 • er fleksibel med gode samarbeidsevner
 • er god på kommunikasjon
 • har evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • kan tenke seg en spesialitet som er i stadig utvikling
 • er interessert i faget og ute etter spennende utfordringer.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Primært arbeid på dagtid.
 • Varierte arbeidsoppgaver innen faget onkologi.
 • Mulighet til rask faglig utvikling og selvstendig arbeid i et trygt læringsmiljø.
 • Et sykehus med bred faglig kompetanse og god kontakt mellom de forskjellige fagmiljøene.
 • Mulighet til å deltagelse i forskning og forbedringsarbeid.
 • En super by med det du trenger for et godt liv!
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Dalhaug
Tittel: Avdelingsleder/avd.overlege
Telefon: 412 37 730
E-post: astrid.dalhaug@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykehuset
8005 BODØ