Kort om arbeidsgiver
50-100 % stilling som legevikar for sommaren 2022.

Stilling innan verksemd for legetenester og akutt helseberedskap innanfor arbeidsområda legevakt, ØHD-avdeling og/eller offentlege legetenester (tilsynslege sjukeheim/ helsestasjon).

Fortløpande tilsetjing.


Arbeidsoppgåver
Kombinasjon av arbeidsoppgåver innanfor dei ulike områda kan evt. tilpassast noko ut i frå interesseområde og/eller relevant arbeidserfaring. Kombinasjonar vil bli drøfta med den enkelte kandidat.

Arbeidsoppgåver legevakt:
 • Akutt helsehjelp og øvrig tilhøyrande legevaktsarbeid.
Arbeidsoppgåver ØHD:
 • Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved sjukehus.
 • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
 • Deltaking i beredskapsvaktordning knytta til døgndrift ved ØHD-avdelinga.
Arbeidsoppgåver sjukeheim:
 • Tilsynslege ved sjukeheim med klinisk legearbeid i avdeling.
Arbeidsoppgåver helsestasjon:
 • Tilsynslege ved helsestasjon med tilhøyrande arbeid.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege.  
 • God kunnskap om norsk lovverk.  
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid.
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.
 • God på på kommunikasjon og samarbeid.  
 • Evne til å jobbe i team.   
 • Personleg egnaheit for stillinga vektleggast.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Legetenester og akutt helseberedskap
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Konstituert verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Sindre Søvik Erstad
Tittel: Avdelingsleiar ØHD
Telefon: 958 55 960
Arbeidssted
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen