Kort om arbeidsgiver
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Det grunnleggende for vår virksomhet er foretakets verdier: kvalitet, trygghet og respekt. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.

Sykehuset Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akutt- og traumefunksjon med et opptaksområdet på ca. 100 000 innbyggere. Sykehusets størrelse gir varierte og interessante oppgaver, men ikke større enn at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Vi har barneavdeling med egen kuvøsepost, og spesialister på de fleste fagområder innen medisin og kirurgi.
Sykehuset har 9 moderne operasjonsstuer, generell intensiv med 7 senger (inkl. luftsmitteisolat), 4 senger for tung overvåking, i tillegg til oppvåkningsenhet med 8 senger.
Sykehuset har også egen seksjon for medisinsk overvåking.

Avdeling for anestesi og intensivmedisin er organisert i Kirurgisk klinikk sammen med avdelingene for akuttmedisin, kirurgi, ortopedi og onkologi. 
Anestesiavdelingen har 14 legestillinger med 7 overleger og 7 LIS.
 

Arbeidsoppgaver

Anestesi av ortopediske, kirurgiske og gynekologiske pasienter, samt tannbehandling og ØNH inngrep
Anestesi utenfor operasjon -og intensivavdelingen (elektrokonvertering / MR- undersøkelse)
Daglig drift ved Intensiv og ved postoperativ seksjon
På vakt har man ansvar for all anestesivirksomhet på sykehuset, inklusive intensiv medisinsk behandling
Etter opplæring vil du få en rolle i prehospitalt arbeid i form av bakkebasert intensivtransport og utrykninger i nærområde
Bidra i avdelingens undervisningsprogram og etter hvert undervisning av nye kolleger og medisinstudenter
Bidra til å øke kompetansen i avdelingen og holde prosedyrer oppdatert

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege
Tidligere anestesierfaring  og forskningskompetanse vektlegges
Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er sentralt i møte med kolleger, pasienter og pårørende
Evne til å lede team og å være strukturert og rolig i akutte situasjoner
Faglig interessert, motivert og  lærevillig
Evne til å jobbe nøyaktig  og  effektivt  med pasientsikkerhet i fokus
Anestesi er et vaktintensivt fag med hyppige vakter og mye nattarbeid, evne til å tåle vaktbelastning vektlegges

Vi tilbyr

Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
Muligheter til forskning
Gode muligheter til faglig utvikling via deltagelse på faglig relevant kurs og kongresser
Hyppige BEST øvelser
Muligheter til å hospitere prehospitalt
Supervisjon og veiledning ihht til kravene i LIS utdanning

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag og  fine  muligheter for fritidsaktiviteter.
Levanger er en sjarmerende by med vernet trehus-sentrum. Det er flere gode spiseplasser og kafeer. Nord Universitet har campus i Levanger med mer enn 1500 studentplasser. Det nærhet til natur med fiske –og jaktmuligheter, alpinanlegg og preparerte skiløyper. Attraktive boligpriser.

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anne Fresvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098245
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt Leger LE, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger