Hudavdelingen holder til i Kunnskapssenteret og har regionansvar for diagnostikk og behandling av dermatovenerologiske pasienter i Midt-Norge.  Avdelingen har universitetssykehusfunksjon og er regionens eneste dermatologiske sengeavdeling og har 10 overleger og fem leger i spesialisering.

Avdelingen består av sengepost med 5 senger, dagbehandlingsenhet med lysbehandling og Hud- og venerisk poliklinikk

Avdelingen har ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.
Den som tilsettes må inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid ved hudpoliklinikken
 • Arbeid ved avdelingens sengepost og dagavdeling 

Kvalifikasjoner

 • Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Norsk autorisasjon og attester vedlegges. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
 • Søkere med dermatologisk erfaring vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi ønsker en medarbeider som er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner, da mye av virksomheten er preget av tverrfaglig samarbeid. Evne til samarbeid med ulike yrkesgrupper vektlegges derfor høyt.
 • Vi ønsker en medarbeider som er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske Legeforening.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Marit Saunes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 72576224
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 13
7030 Trondheim