DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 polikliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), samt døgnavdeling på Skytta.

Det er ledig 100% fast stilling som overlege i Allmennpoliklinisk seksjon C i Rosenbergveien, Oslo.
Seksjonen har god kompetanse på både dynamisk og kognitiv psykoterapi og behandling av traumelidelser spesielt. Poliklinikken har høy andel spesialister, 1 seksjonsleder, 1 overlegestilling, 1 LIS, 8 psykologer hvorav 6 er spesialister og en klinisk sosionom. Det arbeides tverrfaglig i seksjonen.  I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Utarbeidelse av behandlingsplaner
 • Psykoterapi av kortere og noe lengre varighet
 • Deltagelse i inntaksteam
 • Faglig ressursperson for seksjonen
 • Veiledning av LIS
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter
 • Deltagelse i bakvaktordning ved lokalt akutteam og vaktlegeordning DPS og ARA

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Må beherske norsk godt muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet
 • God samarbeidsevne
 • Fleksibilitet
 • Ordnet og strukturert  

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for spesialistpermisjon
 • Faste legemøter for leger ved DPSet
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Sonja Petri Blomseth
Tittel: Kst.seksjonsleder
Telefon: 22168200
Hjemmeside
Arbeidssted
DPG pol Allmennpsyk C , Akershus universitetssykehus HF
Rosenbergveien 15
0963 Oslo